تا سقف $‏10
در هر لات

بیش از 43000 رابط و کارگزار معرف از

196 کشور، XM را به عنوان شریک خود انتخاب می کنند.

تا سقف $‏10 در هر لات

کمیسیون های بدون محدودیت برای هر مشتری

انتقال میان حساب کارگزار معرف (IB) و مشتری

انعطاف پذیر و آسان

پرداخت به موقع

همیشه به موقع

مدیریت حساب های شخصی

ما به بییش از 30زبان صحبت می کنیم

سیاست کوکی: XM.COM از کوکی ها استفاده می کند و شما با ادامه استفاده از وب سایت، با آن موافقت می نمایید. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً سیاست افشای کوکی ما را بخوانید.