Lên tới 10$
cho 1 lô

Trên 43.000 đối tác và IB từ

196 quốc gia chọn XM là đối tác.

Lên tới 10$/lô

Không giới hạn hoa hồng từ khách hàng

Chuyển tiền giữa khách hàng và IB

Linh hoạt và đơn giản

Thanh toán đúng hạn

Luôn luôn đúng hạn

Nhà quản lý tài khoản cá nhân

Sử dụng trên 30 ngôn ngữ

Chính sách lưu thông tin người dùng: XM.COM sử dụng thông tin người dùng, và bằng việc tiếp tục sử dụng trang web này bạn đã đồng ý với chính sách này. Để biết thêm thông tin vui lòng xem Thông báo thông tin người dùng của chúng tôi.