شریک با یک بروکر جهانی مورد اعتماد

رابطان و معرفان کسب و کار از 196 کشورXMرا به عنوان شریک خود انتخاب کردند.

درباره XM بیشتر بخوانید

Usain Boltاسپانسر رسمی

usain bolt
$10 تا سقف $‏10
در هر لات
10% در مراجعات
ردیف 2
بدون محدودیت بر
کمیسیون
25 زبان های
تحت پشتیبانی
آنچه ما به شرکایمان ارائه می دهیم
تا سقف $‏10 در هر لات

کمیسیون های بدون محدودیت برای هر مشتری

انتقال میان حساب کارگزار معرف (IB) و مشتری

انعطاف پذیر و آسان

پرداخت به موقع

همیشه به موقع

مدیریت حساب های شخصی

ما به بییش از 30زبان صحبت می کنیم

سیاست کوکی: XM.COM از کوکی ها استفاده می کند و شما با ادامه استفاده از وب سایت، با آن موافقت می نمایید. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً سیاست افشای کوکی ما را بخوانید.