Magsasagawa ng Seminar sa Greece Tungkol sa Forex at Stock Trading

Nakapaskel Setyembre 27, 2018 ng 10:53 am GMT

Natutuwa kaming imbitahan ang aming partners, pati ang kanilang mga kasalukuyan at prospektibong kliyente, sa libreng seminar na gaganapin sa Athens, Greece, tungkol sa pag-trade ng forex at stocks.

Dahil ang parehong forex at stock markets sa mundo ay nakakapagbigay ng mga pagpipilian sa investment para sa online retail traders, ang seminar ay may layuning makapagbigay ng malinaw na pagkakaintindi sa pagkakaiba ng pag-trade ng stock CFDs at pag-invest sa forex. Ang detalyadong presentasyon ng propesyonal na guro ni Charalambos Spyridis ay maglalaman ng mga impormasyon na kailangang malaman ng mga online traders ngayon kapag pumipili sa pagitan ng forex o stocks, depende sa kanilang layunin sa pag-invest, indibidwal na estilo sa pag-trade, at karanasan.

Ang seminar ay gaganapin sa Hilton Athens Hotel, kung saan lahat ng pupunta ay magkakaroon ng oportunidad na makakuha ng praktikal na impormasyon at makatanggap ng propesyonal na gabay sa kung anong instruments ang pipiliin sa pag-trade, kung anong technical analysis tools na gagamitin para malaman ang lakas ng trend sa market, at kung paano maglapat ng risk management nang mas mahusay.

Para sa karagdagang detalye tungkol sa seminar, mangyaring mag-click dito.