Mga Nalalapit na Libreng Seminar ng XM sa Colombia at Chile

Nakapaskel Hulyo 31, 2019 ng 11:31 am GMT

May dalawa pang libreng forex seminar ang XM na idadaos sa Colombia at Chile ngayong Setyembre, at gusto na naming makilala sa personal ang mga kliyente at partner namin dito.

Ang unang seminar ay idadaos sa Bogotá sa Setyembre 14, na susundan sa Santiago de Chile sa Setyembre 28. Dito, ipapaliwanag at ipapakita ng propesyonal na instruktor ng XM na si Jarek Duque ang paggamit ng technical analysis indicators na makakatulong sa mga nag-i-invest online para mapag-aralan ang mga market at matukoy ang mga oportunidad sa pag-trade.

Habang magkakaroon ang mga bisita sa Bogotá ng pagkakataong makita kung paano tumatakbo ang dalawang technical indicators na Average Directional Index at ang Parabolic SAR, sa Santiago de Chile naman magbabahagi si Jarek Duque ng mahahalagang impormasyon tungkol sa Avramis River indicator. Sa bawat lokasyon, tutuon muna ang presentasyon ng seminar sa praktikal na aspeto ng pag-trade, sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga tunay na halimbawa sa kung paano makakabuti ang technical indicators sa indibidwal na istratehiya sa pag-trade.

Para sa karagdagang detalye tungkol sa bawat seminar, mangyaring mag-click dito.