Kilalanin ang XM sa Lima – Libreng Forex Seminar para sa Iyong mga Kliyente

Ipinaskil Pebrero 11, 2020 ng 12:07 PM GMT

Natutuwa kaming ibalita ang libreng forex seminar na gaganapin sa Lima ngayong Marso 28, na bukas at may libreng rehistrasyon para sa mga bago at kasalukuyan naming mga kliyente.

Ang paksa ng seminar ay walang iba kung hindi ang technical indicators, dahil isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng kasanayan sa pag-i-invest online. Para sa lahat ng mga handa nang mapabuti ang kanilang potensyal sa pagti-trade gamit ang mga praktikal na kaalaman, ang pinagsamang presentasyon ng mga eksperto sa forex na sina Felipe Erazo at Jarek Duque ay makakatulong para matuto sila kung paano pagsasamahin nang mas tama ang technical indicators, kabilang na ang pagsasagawa ng desisyon sa pag-trade nang may mas mababang risk.

Dalhin na ang iyong mga kasalukuyan at bagong kliyente sa aming seminar sa Lima! Nasasabik na ang pangkat namin sa Latin America na salubungin ka at ang iyong mga kliyente sa Delfines Hotel & Convention Center ngayong Marso 28.

Mangyaring magbasa pa ng karagdagang detalye dito.