Malawak na mga Forex Seminar ng XM Dadating na sa Africa

Nakapaskel Agosto 13, 2019 ng 1:29 pm GMT

Natutuwa kaming ibalita na magdadaos ang XM ng magkakaibang forex seminar sa Africa, kung saan nasasabik na ang mga kinatawan ng aming kumpanya na salubungin ang mga kliyente sa forex trading seminar na gaganapin sa anim na bansa.

Makakarating sa mga nag-i-invest online sa anim na bansa (Mozambique, Uganda, Kenya, Tanzania, Ghana, Ivory Coast), ang seminar ay gaganapin sa pagitan ng Setyembre 21 at Nobyembre 9.

Para sa mga indibidwal na nagti-trade, baguhan man sila o beterano na sa larangang ito, makakapagbigay ng kumpletong gabay ang aming seminar sa tamang paggamit ng technical analysis kapag tinutukoy ang lakas ng trend sa market at kalidad ng trend, inalaam kung saang instrument mag-i-invest kailan, pati na sa pagdedesisyon kung kailan papasok o lalabas sa market nang may mababang risk. Kaya naman ang nalalapit na seminar ay ang tamang pagkakataon para sa mga affiliate partner at tagapagdala ng negosyo na imbitahin ang kanilang mga kliyente at samahan kami sa edukasyonal na seminar na malapit sa kanilang rehiyon.

Para kilalanin sa personal ang XM at pumunta sa seminar na may libreng rehistrasyon sa lungsod at bansa na iyong napili, mangyaring mag-click dito.