XM nie świadczy usług obywatelom Stanów Zjednoczonych.

Rejestracja konta Partnera

Szacowany czas do zakończenia procesu rejestracji: 3 minuty

Uzupełnij następujący formularz bez użycia polskich znaków.

Dane Personalne


Dane adresowe


Dane Kontaktowe


Informacje o firmie


Ustawienia konta


Hasło do konta

Pole Hasło do konta powinno zawierać trzy rodzaje znaków: małe litery, wielkie litery i cyfry.


Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.