COVID-19 – Uppdatering från XM

Postat den 16:e Mars, 2020 klockan 12:57 GMT

Världen ställs nu inför en aldrig tidigare upplevd situation i form av COVID-19 som har förklarats som global pandemi. I detta läge vill vi öppet informera våra högt värderade kunder om vilka åtgärder vi har vidtagit för att säkerställa affärskontinuitet och upprätthålla den högtstående service ni har valt oss för.

Som globalt företag med en kundbas på över 2,5 miljoner personer, geografisk närvaro på flera platser och service 24/7, är vi här på XM fast beslutna att göra vad vi kan för att säkerställa att det inte blir några störningar i vår verksamhet.

De vidtagna åtgärderna återspeglar att hänsyn har tagits till två ytterst viktiga faktorer: våra medarbetares hälsa och säkerhet samt vår fortsatta möjlighet att erbjuda er, våra kunder och samarbetspartners, samma enastående service som vi brukar.

De senaste dagarna har vi därför:

  • Separerat arbetsgrupper med avgörande funktioner för att säkerställa kontinuitet vid extremscenarion.
  • Uppmanat alla våra medarbetare att hålla sig hemma så mycket som möjligt.
  • Utnyttjat vår globala spridning och fysiska närvaro för att säkerställa en geografiskt utspridd backup-drift.
  • Ställt in alla resor.
  • Genomfört möten med tredje part via webb.
  • Vidtagit ytterst stränga hygienåtgärder.

Vi bedömer att de åtgärder vi har vidtagit är kraftfulla, men med tanke på att det här är ett nytt läge för vår jord följer vi noggrant hur situationen utvecklas för att om nödvändigt skärpa dessa åtgärder.

Under dessa mycket olyckliga omständigheter skulle vi också vilja uppmana er, våra kunder och samarbetspartners, att vidta alla hygien- och restriktionsåtgärder som krävs för att skydda er egen och era anhörigas hälsa samt att hjälpa till att stoppa den här pandemin!

Låt oss göra den här utmanande prövningen till en möjlighet att utvecklas till något starkare och bättre i alla avseenden. Tack för er tillit och lojalitet.

Med önskan om fortsatt hälsa och välgång.