XM ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา

การลงทะเบียนบัญชีพันธมิตร

การลงทะเบียนของท่านจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาประมาณ 3 นาที

โปรดกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้โดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อมูลที่อยู่


ข้อมูลการติดต่อ


ข้อมูลบริษัท


รายละเอียดบัญชี


รหัสผ่านสำหรับบัญชี

ช่องรหัสผ่านสำหรับบัญชีจะต้องมีตัวอักขระ 3 แบบ: ตัวพิมพ์เล็ก, ตัวพิมพ์ใหญ่, และตัวเลข


คำเตือนความเสี่ยง: เงินทุนของท่านมีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางราย โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา