Maraming Salamat sa mga Partner at Kliyente na Pumunta sa aming mga Seminar sa South Africa

Posted on March 22, 2022 at 12:22 pm GMT

Ngayong Pebrero at Marso, bumisita ang XM sa tatlong lungsod sa South Africa bilang bahagi ng mga serye ng seminar tungkol sa pagti-trade ng mga index.

Ang mga pitong oras na seminar ay pinamunuan ni Avramis Despotis ng Tradepedia, kung saan tinuro niya ang mahahalagang bahagi ng mga index sa US market, at kung paano maunahan ang paggalaw ng presyo ng mga equity at forex.

Nagkaroon ng oportunidad ang mga dumalo na matuto tungkol sa macroeconomic na dynamics ng mga index, habang nalalaman kung paano gamitin ang fundamental at technical analysis para matukoy ang pinakamahuhusay na bagong oportunidad sa pag-trade.

Gusto naming pasalamatan ang lahat ng aming mga partner at kliyenteng dumalo sa mga seminar, at para sa mga hindi nakapunta, sana ay makita namin kayo sa iba pang event ng XM sa hinaharap.