Tham gia các hội thảo miễn phí của chúng tôi tại Malaysia

Đăng trên 10:41 am GMT, ngày 07/01/2020

Chúng tôi vui mừng thông báo về các hội thảo sắp tới tại các thành phố của Malaysia bắt đầu từ ngày 29/02/2020 và xin trân trọng mời các nhà đầu tư trực tuyến muốn phát triển các kỹ năng giao dịch của mình thông qua chương trình đào tạo chuyên nghiệp của chúng tôi.

Hội thảo của XM với tiêu đề Giao dịch bằng Chỉ báo Avramis River sẽ khởi đầu tại 5 thành phố của Malaysia (Kedah, Kuching, Penang, Johor Bahru, Miri). Tại mỗi địa điểm, chúng tôi mong đợi được mang đến cho các vị khách mời những kiến thức bổ ích về các kỹ thuật và chiến lược giao dịch sử dụng trong giao dịch tiền tệ hoặc các sản phẩm tài chính khác.

Hội thảo này sẽ có phần giới thiệu về một trong các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất do Tradepedia phát triển – Avramis River, là sự kết hợp hiệu quả của một số chỉ báo kỹ thuật dùng để đo lường mức biến động của thị trường và chất lượng của xu hướng, cũng như để nhận diện các sản phẩm có xu hướng mạnh để đầu tư.

Với các hướng dẫn dễ hiểu và các phần giải thích hướng tới mục tiêu dễ nắm bắt cho các học viên, hội thảo của chúng tôi hoàn toàn miễn phí cho các nhà đầu tư mới bắt đầu cũng như đã có kinh nghiệm, có mong muốn thu nhận các kiến thức phục vụ hiệu quả trong giao dịch và quản trị rủi ro.

Để biết thêm thông tin và để gặp gỡ XM tại Malaysia, nhấn vào đây.