Tham gia các hội thảo forex XM tại Casablanca và Agadir

Đăng trên 10:55 am GMT, ngày 07/08/2019

Trong tháng 9 đội ngũ XM và Chiến lược gia Thị trường Cao cấp của Tradepedia – Habib Akiki sẽ trở lại Ma rốc với hội thảo forex về các sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, chào đón các nhà đầu tư trực tuyến có mong muốn học hỏi các kỹ thuật đầu tư mới.

Nhân dịp hội thảo sắp tới này được tổ chức tại Casablanca vào ngày 21 và tại Agadir vào ngày 28/09, chúng tôi đề nghị các đối tác liên kết mời các khách hàng mới và khách hàng tiềm năng của mình đến tham dự cùng để họ có thể nhận được các kiến thức hữu ích từ chuyên gia thị trường Habib Akiki.

Nội dung hội thảo bao gồm các kiến thức thực hành về cách áp dụng các chỉ báo kỹ thuật vào trong hoạt động giao dịch forex, cùng với các kiến thức về việc diễn giải các mô hình nến để nhận biết các sản phẩm có xu hướng mạnh hoặc yếu, cũng như để dễ dàng tìm ra các mức hỗ trợ – kháng cự.

Tại mỗi thành phố, hội thảo này đều miễn phí cho các khách hàng của XM và còn hơn thế nữa, mang đến cho các trader các kiến thức quan trọng về các kỹ thuật cần thiết để đạt được các kết quả giao dịch ổn định hơn.

Hãy tham gia hội thảo XM tại địa điểm phù hợp với bạn tại Casablanca hoặc Agadir vào tháng 9. Để biết thêm chi tiết, vui lòng nhấn vào đây.