XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Đăng ký Tài khoản Đối tác

Dự kiến thời gian hoàn thành đăng ký là 3 phút

Hãy hoàn thành biểu mẫu này chỉ bằng các ký tự tiếng Anh.

Thông tin cá nhân


Thông tin địa chỉ


Chi tiết liên lạc


Thông tin kinh doanh


Thông tin tài khoản


Mật khẩu tài khoản

Trường Mật khẩu tài khoản phải chứa ba loại ký tự: chữ thường, chữ hoa, và số.


Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.