Sắp tới tại Kuala Lumpur: Thảo luận của XM cùng với các chuyên gia thị trường

Đăng trên 8:59 am GMT, ngày 05/06/2019

Vào ngày 27/07, một sự kiện nổi bật sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur. Chúng tôi sẽ rất vui được chào đón các khách hàng hiện tại và khách hàng mới tham gia vào buổi thảo luận nhóm cùng ba chuyên gia tài chính.

Các diễn giả chính của sự kiện là các huấn luyện viên forex chuyên nghiệp và cũng là các nhà đầu tư trực tuyến lâu năm. Họ là Mohd Helmi Izani và Zulle Razak, cùng với vị khách đặc biệt Peter McGuire, CEO của XM Australia, người đã có kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Các khách hàng của bạn và các chuyên gia thị trường của chúng tôi sẽ gặp nhau tại Sheraton Imperial Hotel ở Kuala Lumpur và họ sẽ nhận được các kiến thức thực hành về bối cảnh tài chính toàn cầu và các cơ hội đầu tư dành cho các trader cá nhân.

Buổi thảo luận miễn phí tham gia này rất có ý nghĩa và các chủ đề được trình bày bao gồm phân tích kinh tế vĩ mô, phân tích xu hướng thị trường, các hướng dẫn thực hành về cách lựa chọn các công cụ phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để sử dụng khi giao dịch nhiều sản phẩm tài chính, cũng như các chiến lược quản trị rủ ro và quản lý hiệu quả giao dịch.

Tìm hiểu thêm về sự kiện sắp tới và gặp gỡ chúng tôi tại Kuala Lumpur.