Các hội thảo XM miễn phí sắp tới tại Colombia và Chile

Đăng trên 11:39 am GMT, ngày 31/07/2019

Hai hội thảo forex miễn phí của XM sẽ diễn ra tại Colombia và Chile trong tháng 9 này, tại đây chúng tôi sẽ rất vui khi được gặp lại các khách hàng và đối tác của mình.

Sự kiện thứ nhất sẽ diễn ra tại Bogotá vào ngày 14/09, tiếp theo là sự kiện thứ hai tại Santiago de Chile vào ngày 28/09. Tại đó huấn luyện viên chuyên nghiệp của XM là Jarek Duque sẽ giải thích và trình bày về cách sử dụng của các chỉ báo kỹ thuật giúp các nhà đầu tư trực tuyến phân tích các thị trường và tìm ra các cơ hội giao dịch.

Trong khi tại Bogotá các vị khách mời sẽ có cơ hội được giới thiệu về hai chỉ báo kỹ thuật ADX và Parabolic SAR, tại Santiago de Chile Jarek Duque sẽ giới thiệu về chỉ báo Avramis River. Tại mỗi địa điểm, phần đầu của bài thuyết trình sẽ tập trung vào phần thực hành giao dịch thông qua các ví dụ thực tế giải thích tại sao các chỉ báo kỹ thuật có thể hỗ trợ mạnh cho các chiến lược giao dịch cá nhân.

Để biết thêm thông tin về các hội thảo này, vui lòng nhấn vào đây.