Các hội thảo XM tại Châu Phi chờ đón các trader forex

Đăng vào 12:59 giờ chiều GMT, ngày 28/02/2020

Chúng tôi vô vùng vui mừng thông báo với các đối tác và nhà giới thiệu dịch vụ về chuỗi hội thảo giao dịch forex sắp tới tại Châu Phi sẽ bắt đầu vào tháng 4 này.

Lên kế hoạch để thăm lại 7 quốc gia châu Phi từ 18/04 đến 27/06/2020, các hội thảo của XM sẽ miễn phí tham gia cho tất cả các khách hàng hiện tại và khách hàng mới của chúng tôi. Với nội dung là những phần cơ bản nhất của giao dịch trực tuyến, hội thảo với tiêu đề Giao dịch với Sông Avramis và biểu đồ Nến sẽ có phần hướng dẫn chuyên sâu về phân tích kỹ thuật và quản trị rủi ro.

Với những phần giải thích rõ ràng về các công cụ phân tích kỹ thuật, trong đó có các chỉ báo và các biểu đồ nến, tại mỗi thành phố mà chúng tôi tới thăm, hội thảo của chúng tôi sẽ mang lại giá trị rất lớn cho những người muốn thu nhận kiến thức hữu ích về các kỹ thuật giao dịch mang lại hiệu quả cao.

Để tìm hiểu thêm thông tin và gặp gỡ chúng tôi tại các quốc gia có tổ chức hội thảo, nhấn vào đây.