Hợp tác với một Nhà môi giới toàn cầu tin cậy

Các đối tác liên kết và nhà giới thiệu dịch vụ từ 196 quốc gia lựa chọn XM là đối tác của họ.

Chi tiết về XM

Nhà tài trợ chính thức của Usain Bolt

usain bolt
$10 Lên tới 10$
cho 1 lô
10% cho giới thiệu
cấp 2
KHÔNGgiới hạn
hoa hồng
25 ngôn ngữ
hỗ trợ
Quyền lợi của đối tác
Lên tới 10$/lô

Không giới hạn hoa hồng từ khách hàng

Chuyển tiền giữa khách hàng và IB

Linh hoạt và đơn giản

Thanh toán đúng hạn

Luôn luôn đúng hạn

Nhà quản lý tài khoản cá nhân

Sử dụng trên 30 ngôn ngữ

Chính sách lưu thông tin người dùng: XM.COM sử dụng thông tin người dùng, và bằng việc tiếp tục sử dụng trang web này bạn đã đồng ý với chính sách này. Để biết thêm thông tin vui lòng xem Thông báo thông tin người dùng của chúng tôi.