XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Phân loại đối tác

Người giới thiệu dịch vụ

Hoa hồng tới $15 mỗi Lot đối với các khách hàng ký Hợp đồng với Công ty.

IB là các đối tác duy trì các danh mục khách hàng và nhận tiền hoa hồng hàng tuần từ tất cả các khách hàng và IB cấp dưới do họ giới thiệu cho XM.

Thu nhập tới $15 mỗi lot trên các khách hàng mà bạn đã giới thiệu và 10% trên các đối tác và nhà giới thiệu dịch vụ đã giới thiệu. Tất cả các đối tác/IB cũng sẽ nhận được quyền truy cập đầy đủ vào Khu vực Thành viên nội bộ của Chương trình Đối tác, tại đó có số liệu chi tiết về hoạt động của họ.

Đối tác liên kết web

Hoa hồng lên tới $15 mỗi lot - Rất phù hợp với những ai có trang web

Chúng tôi tặng tới $15 mỗi lot trên các khách hàng bạn giới thiệu và 10% từ các đối tác/IB giới thiệu.

Mỗi khi khách hàng mở tại khoản demo hay tài khoản thực tại XM thông qua việc nhấp chuột vào banner hoặc đường dẫn từ một trang web liên kết, khách hàng mới đó sẽ được tự động thêm vào tài khoản đối tác.


Các hình thức đối tác khác

Nếu bạn đang tìm kiếm một hình thức hợp tác khác không có trong danh mục trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi và các nhà quản lý tài khoản của chúng tôi sẽ sẵn sàng thảo luận về các yêu cầu và gợi ý của bạn để đưa ra được một giải pháp phù hợp nhất, đảm bảo mô hình kinh doanh của bạn sẽ kết hợp được với XM theo phương thức hiệu quả nhất.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.